▲ SPM951智能终端

 

SPM951智能终端是应用于配电系统中集测量、控制、保护于一体的多功能智能终端,能够实时威廉希尔app官方供配电设备状态参数、能耗参数、电能质量参数,并且完成各类数据的综合分析以及实现设备在线监控,使电能与设备监控管理更加经济、安全、可控。

                                                      SPM951智能终端                             SPM951智能终端